اهمیت مقررات در تجارت فارکس

  • 2022-07-29

The Importance of Regulation in Forex Trading

با این وجود ، چنین رویه هایی دیگر اعمال نمی شود زیرا مقررات و قانون به منظور تجارت قانونی و شفاف تثبیت شده است.

تجارت با کارگزاران تنظیم شده فارکس مانند Lirunex مزایای بسیاری نسبت به موارد کنترل نشده دارد. مقررات تنها چیزی است که تجارت را کنترل می کند و به مشتریان اطمینان می دهد که سرمایه گذاری آنها ایمن است و مهمتر از همه مشروعیت دارد.

با این حال ، مشکل رفتار ناخودآگاه در بازار فارکس باعث شده است که تنظیم کننده ها چنگال خود را بر روی کارگزاران و بانک های فارکس محکم کنند.

نهادهای نظارتی با اعمال مختلف قانون تصویب شده در مجالس تأسیس شده اند و چنین اقدامات تصویب شده وظایف تنظیم کننده ، صلاحیت و چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به تجارت فارکس را توصیف می کنند.

قوانین تصویب شده تصریح می کنند که همه کارگزاران ، فروشندگان سیگنال و بانکهای سرمایه گذاری باید مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط تنظیم کننده های فارکس باشند.

هر نهاد نظارتی بسته به کشور عملکرد ، دستورالعمل ها و اجرای مختلفی دارد و آنها همه کارگزاران و بانک ها را ملزم به مجاز بودن و ثبت نام در کشورهایی می کنند که قصد دارند همیشه طبق قوانین مربوطه عمل کنند.

علاوه بر این ، مطابق با شرکت های کارگزاری مقررات ، تحت بررسی های دوره ای ، ممیزی ها و ارزیابی ها به صورت ماهانه/سه ماهه/سالانه است.

مقررات در اینجا برای محافظت از مشتری است زیرا به ایجاد اعتماد بین آنها و کارگزاران آنها کمک می کند زیرا بیشتر مشتری ها وقت لازم برای انجام هر سرمایه گذاری را ندارند. بدون آیین نامه ، سرقت پول مشتری بسیار آسان خواهد بود.

مقررات باعث شده است که چنین اتفاقاتی رخ دهد زیرا بازیکنان باید تحت قوانین و دستورالعمل های سختگیرانه فعالیت کنند. با این حال ، هنوز هم احتمال معاملات نامشخص وجود دارد زیرا برخی از افراد از حوزه های قضایی که فاقد نظارت واقعی هستند ، استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، کشورهایی وجود دارند که مقررات سختگیرانه ای ندارند که آنها را به عنوان صلاحیت های پرخطر طبقه بندی می کنند.

به عنوان مشتری ، شما باید بسیار مراقب باشید تا اطمینان حاصل کنید که افرادی که با آنها سر و کار دارید ، انگیزه های جانبی ندارند که ممکن است هزینه زیادی برای شما داشته باشد.

شما می توانید این کار را با فعالیت در کشورهایی انجام دهید که به طور جدی دستورالعمل های معاملاتی را اجرا می کنند ، به عنوان مثال ، کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای ثالث که مقررات سختی دارند.

بنابراین ، از طریق مقررات ، در حالی که سرمایه گذاری آنها در صورت وقوع ورشکستگی وجود دارد ، از منافع مشتری محافظت می شود.

داشتن قدرت صدور یا لغو مجوزها به مشتریان کمک کرده است تا به دنبال کارگزاران قانونی و قانونی فارکس بگردند که بتوانند پول خود را به آنها اعتماد کنند.

برای اینکه بدانید که آیا با یک کارگزار جعلی معامله می کنید، فقط نام آنها را در لیست تنظیم کننده ها جستجو کنید، زیرا این لیست ها اغلب به روز می شوند.

علاوه بر این، می توانید شماره مجوز را بپرسید و مجوز را با یک تنظیم کننده تأیید کنید تا بدانید که آیا در سمت امن هستید یا خیر.

به طور خلاصه، تجارت فارکس یک راه سرمایه گذاری بسیار مطمئن برای همه انواع سرمایه گذاران است.

دستورالعمل ها به تعیین محدودیت ها کمک می کند تا از لغزش به دلالان غیرقانونی و جعلی جلوگیری شود. درست مانند روشی که اغلب قوانین حاکم بر زندگی روزمره شکسته می شوند، مقرراتی نیز برای کنترل معاملات فارکس تنظیم شده اند.

این قوانین در سطح بین‌المللی اعمال نمی‌شوند که به بازیگران بزرگ صنعت این امکان را می‌دهد تا به دستکاری سیستم ادامه دهند. این به یک مشتری بستگی دارد که به طور کامل از خود محافظت کند تا در معرض خطر قرار نگیرد.

برای راهنمای مبتدیان Lirunex

برای باز کردن یک حساب کاربری با Lirunex

برای باز کردن یک حساب آزمایشی با Lirunex

با این وجود ، چنین رویه هایی دیگر اعمال نمی شود زیرا مقررات و قانون به منظور تجارت قانونی و شفاف تثبیت شده است.

تجارت با کارگزاران تنظیم شده فارکس مانند Lirunex مزایای بسیاری نسبت به موارد کنترل نشده دارد. مقررات تنها چیزی است که تجارت را کنترل می کند و به مشتریان اطمینان می دهد که سرمایه گذاری آنها ایمن است و مهمتر از همه مشروعیت دارد.

با این حال ، مشکل رفتار ناخودآگاه در بازار فارکس باعث شده است که تنظیم کننده ها چنگال خود را بر روی کارگزاران و بانک های فارکس محکم کنند.

نهادهای نظارتی با اعمال مختلف قانون تصویب شده در مجالس تأسیس شده اند و چنین اقدامات تصویب شده وظایف تنظیم کننده ، صلاحیت و چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به تجارت فارکس را توصیف می کنند.

قوانین تصویب شده تصریح می کنند که همه کارگزاران ، فروشندگان سیگنال و بانکهای سرمایه گذاری باید مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط تنظیم کننده های فارکس باشند.

هر نهاد نظارتی بسته به کشور عملکرد ، دستورالعمل ها و اجرای مختلفی دارد و آنها همه کارگزاران و بانک ها را ملزم به مجاز بودن و ثبت نام در کشورهایی می کنند که قصد دارند همیشه طبق قوانین مربوطه عمل کنند.

علاوه بر این ، مطابق با شرکت های کارگزاری مقررات ، تحت بررسی های دوره ای ، ممیزی ها و ارزیابی ها به صورت ماهانه/سه ماهه/سالانه است.

مقررات در اینجا برای محافظت از مشتری است زیرا به ایجاد اعتماد بین آنها و کارگزاران آنها کمک می کند زیرا بیشتر مشتری ها وقت لازم برای انجام هر سرمایه گذاری را ندارند. بدون آیین نامه ، سرقت پول مشتری بسیار آسان خواهد بود.

مقررات باعث شده است که چنین اتفاقاتی رخ دهد زیرا بازیکنان باید تحت قوانین و دستورالعمل های سختگیرانه فعالیت کنند. با این حال ، هنوز هم احتمال معاملات نامشخص وجود دارد زیرا برخی از افراد از حوزه های قضایی که فاقد نظارت واقعی هستند ، استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، کشورهایی وجود دارند که مقررات سختگیرانه ای ندارند که آنها را به عنوان صلاحیت های پرخطر طبقه بندی می کنند.

به عنوان مشتری ، شما باید بسیار مراقب باشید تا اطمینان حاصل کنید که افرادی که با آنها سر و کار دارید ، انگیزه های جانبی ندارند که ممکن است هزینه زیادی برای شما داشته باشد.

شما می توانید این کار را با فعالیت در کشورهایی انجام دهید که به طور جدی دستورالعمل های معاملاتی را اجرا می کنند ، به عنوان مثال ، کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای ثالث که مقررات سختی دارند.

بنابراین ، از طریق مقررات ، در حالی که سرمایه گذاری آنها در صورت وقوع ورشکستگی وجود دارد ، از منافع مشتری محافظت می شود.

داشتن قدرت صدور یا لغو مجوزها به مشتریان کمک کرده است تا به دنبال کارگزاران قانونی و قانونی فارکس بگردند که بتوانند پول خود را به آنها اعتماد کنند.

برای اینکه بدانید که آیا با یک کارگزار جعلی معامله می کنید، فقط نام آنها را در لیست تنظیم کننده ها جستجو کنید، زیرا این لیست ها اغلب به روز می شوند.

علاوه بر این، می توانید شماره مجوز را بپرسید و مجوز را با یک تنظیم کننده تأیید کنید تا بدانید که آیا در سمت امن هستید یا خیر.

به طور خلاصه، تجارت فارکس یک راه سرمایه گذاری بسیار مطمئن برای همه انواع سرمایه گذاران است.

دستورالعمل ها به تعیین محدودیت ها کمک می کند تا از لغزش به دلالان غیرقانونی و جعلی جلوگیری شود. درست مانند روشی که اغلب قوانین حاکم بر زندگی روزمره شکسته می شوند، مقرراتی نیز برای کنترل معاملات فارکس تنظیم شده اند.

این قوانین در سطح بین‌المللی اعمال نمی‌شوند که به بازیگران بزرگ صنعت این امکان را می‌دهد تا به دستکاری سیستم ادامه دهند. این به یک مشتری بستگی دارد که به طور کامل از خود محافظت کند تا در معرض خطر قرار نگیرد.

  • نویسنده : زنده دل باهر شلاله
  • منبع : newyear2020.website
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.