تحلیل زنجیره ارزش

  • 2022-10-4

Value Chain Analysis

فرایندی است که یک شرکت فعالیت های اولیه و پشتیبانی خود را شناسایی می کند که به محصول نهایی خود ارزش افزوده می دهد و سپس این فعالیت ها را برای کاهش هزینه ها یا افزایش تمایز تجزیه و تحلیل می کند.

زنجیره ارزش نمایانگر فعالیتهای داخلی است که یک شرکت هنگام تبدیل ورودی ها به خروجی ها انجام می دهد.

درک ابزار

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش یک ابزار استراتژی است که برای تجزیه و تحلیل فعالیت های شرکت داخلی استفاده می شود. هدف این است که تشخیص دهیم کدام فعالیت ها با ارزش ترین هستند (یعنی منبع هزینه یا مزیت تمایز هستند) برای شرکت و کدام یک می توانند بهبود یابند تا مزیت رقابتی فراهم شود. به عبارت دیگر با بررسی فعالیتهای داخلی تحلیل نشان میدهد که مزایا یا معایب رقابتی یک شرکت کجاست. شرکتی که از طریق مزیت تمایز رقابت می کند سعی می کند فعالیت های خود را بهتر از رقبا انجام دهد. اگر از طریق مزیت هزینه رقابت کند سعی می کند فعالیت های داخلی را با هزینه کمتری نسبت به رقبا انجام دهد. هنگامی که یک شرکت قادر به تولید کالا با هزینه های کمتر از قیمت بازار و یا تهیه محصولات برتر باشد سود کسب می کند.

پورتر مدل زنجیره ارزش عمومی را در سال 1985 معرفی کرد. زنجیره ارزش نمایانگر تمام فعالیت های داخلی است که یک شرکت برای تولید کالاها و خدمات انجام می دهد. وی سی از فعالیتهای اولیه تشکیل شده است که مستقیما به محصول نهایی ارزش می بخشد و از فعالیتهایی که به طور غیرمستقیم ارزش افزوده می کنند پشتیبانی می کند.

اگرچه فعالیتهای اولیه مستقیما به فرایند تولید ارزش می بخشند اما لزوما مهمتر از فعالیتهای حمایتی نیستند. امروزه مزیت رقابتی عمدتا از پیشرفت های تکنولوژیکی یا ابداعات در مدل های کسب و کار یا فرایندها حاصل می شود. بنابراین فعالیتهای حمایتی مانند سیستمهای اطلاعاتی و تحقیق و توسعه یا مدیریت عمومی معمولا مهمترین منبع مزیت تمایز هستند. از طرفی فعالیت های اولیه معمولا منبع مزیت هزینه هستند که هزینه ها را می توان به راحتی برای هر فعالیت شناسایی و به درستی مدیریت کرد.

وی سی شرکت بخشی از وی سی یک صنعت بزرگتر است. فعالیت های بیشتر یک شرکت متعهد نسبت به صنعت وی سی, بیشتر به صورت عمودی یکپارچه است. در زیر شما می توانید یک صنعت زنجیره ارزش و ارتباط خود را به سطح شرکت وی سی.

Organization's value chain in relation to industry's value chain.

با استفاده از ابزار

دو رویکرد متفاوت در مورد نحوه انجام تجزیه و تحلیل وجود دارد که بستگی به نوع مزیت رقابتی دارد که یک شرکت می خواهد ایجاد کند (هزینه یا مزیت تمایز). در جدول زیر تمام مراحل مورد نیاز برای دستیابی به مزیت هزینه یا تمایز با استفاده از ویکا ذکر شده است.

انواع مزیت رقابتی

مزیت هزینهمزیت تمایز
این رویکرد زمانی استفاده می شود که سازمان ها سعی می کنند در مورد هزینه ها رقابت کنند و می خواهند منابع مزیت یا ضرر هزینه خود را درک کنند و چه عواملی این هزینه ها را هدایت می کنند.(مثالهای خوب: Amazon. com, وال مارت, مک دونالد, گدار, تویوتا)شرکت هایی که برای ایجاد محصولات یا خدمات برتر تلاش می کنند از رویکرد مزیت تمایز استفاده می کنند. (نمونه های خوب: سیب, گوگل, سامسونگ الکترونیک, استارباکس)
مرحله 1. فعالیتهای اصلی و حمایتی شرکت را مشخص کنید. گام 2. اهمیت نسبی هر فعالیت را در کل هزینه محصول تعیین کنید. مرحله 3. رانندگان هزینه را برای هر فعالیت شناسایی کنید. مرحله 4. ارتباط بین فعالیت ها را مشخص کنید. مرحله 5. فرصت های کاهش هزینه ها را شناسایی کنید. مرحله 1. فعالیت های ایجاد کننده ارزش مشتری را شناسایی کنید. گام 2. استراتژی های تمایز را برای بهبود ارزش مشتری ارزیابی کنید. مرحله 3. بهترین تمایز پایدار را شناسایی کنید.

مزیت هزینه

برای کسب مزیت هزینه یک شرکت باید 5 مرحله تجزیه و تحلیل را طی کند:

مرحله 1. فعالیتهای اصلی و حمایتی شرکت را مشخص کنید. تمام فعالیت های (از دریافت و ذخیره سازی مواد به بازاریابی, فروش و پس از فروش پشتیبانی) که انجام شده برای تولید کالا یا خدمات باید به وضوح شناسایی و از یکدیگر جدا. این امر مستلزم دانش کافی از عملیات شرکت است زیرا فعالیت های زنجیره ارزش به همان روشی که خود شرکت سازماندهی نشده است. مدیرانی که فعالیت های زنجیره ارزش را شناسایی می کنند باید نحوه انجام کار برای تحویل ارزش مشتری را بررسی کنند.

گام 2. اهمیت نسبی هر فعالیت را در کل هزینه محصول تعیین کنید. کل هزینه های تولید یک محصول یا خدمات باید تقسیم شده و به هر فعالیت اختصاص یابد. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت برای محاسبه هزینه های هر فرایند استفاده می شود. فعالیت هایی که منابع اصلی هزینه هستند یا به طور ناکافی انجام می شوند (زمانی که در برابر رقبا محک زده می شوند) باید ابتدا مورد توجه قرار گیرند.

مرحله 3. رانندگان هزینه را برای هر فعالیت شناسایی کنید. تنها با درک اینکه چه عواملی هزینه ها را هدایت می کنند مدیران می توانند بر بهبود هزینه ها تمرکز کنند. هزینه برای فعالیت های کار فشرده خواهد شد ساعت کار رانده, سرعت کار, نرخ دستمزد, و غیره. فعالیت های مختلف رانندگان هزینه های مختلف داشته باشد.

مرحله 4. ارتباط بین فعالیت ها را مشخص کنید. کاهش هزینه ها در یک فعالیت ممکن است منجر به کاهش بیشتر هزینه در فعالیت های بعدی شود. به عنوان مثال قطعات کمتری در طراحی محصول ممکن است منجر به قطعات معیوب کمتر و هزینه خدمات کمتر شود. بنابراین شناسایی ارتباط بین فعالیت های منجر به درک بهتر چگونه بهبود هزینه او کل زنجیره ارزش تاثیر می گذارد. گاهی اوقات کاهش هزینه در یک فعالیت منجر به هزینه های بالاتر برای فعالیت های دیگر می شود.

مرحله 5. فرصت های کاهش هزینه ها را شناسایی کنید. هنگامی که شرکت فعالیت های ناکارامد و هزینه های خود را می داند می تواند در مورد چگونگی بهبود این فعالیت ها برنامه ریزی کند. نرخ دستمزد بیش از حد بالا می تواند با افزایش سرعت تولید رسیدگی می شود, برون سپاری شغل به کشورهای دستمزد پایین و یا نصب فرایندهای خودکار تر.

مزیت تمایز

هنگامی که یک شرکت رقابت در تمایز به جای هزینه های ویکا متفاوت انجام می شود. این به این دلیل است که منبع مزیت تمایز ناشی از ایجاد محصولات برتر و افزودن ویژگی های بیشتر و ارضای نیازهای مختلف مشتری است که منجر به ساختار هزینه بالاتر می شود.

مرحله 1. فعالیت های ایجاد کننده ارزش مشتری را شناسایی کنید. مدیران پس از شناسایی تمام فعالیتهای زنجیره ارزش باید روی فعالیتهایی تمرکز کنند که بیشترین سهم را در ایجاد ارزش مشتری دارند. به عنوان مثال موفقیت محصولات اپل عمدتا از ویژگی های عالی محصول ناشی نمی شود (شرکت های دیگر نیز پیشنهادات با کیفیت بالا دارند) بلکه از فعالیت های بازاریابی موفق ناشی می شود.

گام 2. استراتژی های تمایز را برای بهبود ارزش مشتری ارزیابی کنید. مدیران می توانند از استراتژی های زیر برای افزایش تمایز محصول و ارزش مشتری استفاده کنند:

  • اضافه کردن ویژگی های محصول بیشتر;
  • تمرکز بر خدمات مشتری و پاسخگویی;
  • سفارشی سازی را افزایش دهید;
  • محصولات مکمل را پیشنهاد دهید.

مرحله 3. بهترین تمایز پایدار را شناسایی کنید. معمولا تمایز برتر و ارزش مشتری نتیجه بسیاری از فعالیت ها و استراتژی های مرتبط به هم خواهد بود. بهترین ترکیب باید برای دستیابی به مزیت تمایز پایدار استفاده شود.

مثال تحلیل زنجیره ارزش

این مثال تا حدی از کتاب ر. م. گرانت 'تحلیل استراتژی معاصر' ص. 241. این نشان می دهد ویکا اساسی برای یک شرکت تولید خودرو است که رقابت در مزیت هزینه. این تجزیه و تحلیل شامل فعالیت های حمایتی نیست که برای زنجیره ارزش هر شرکت ضروری است بنابراین تجزیه و تحلیل خود کامل نیست.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.